Min kunstneriske baggrund

Jeg har altid haft interessen for kunst, og er bl.a. uddannet som billedvæver, men interessen drejede over på kunstmaling, og jeg gennemførte en intens mangeårig udvikling af mine kunstneriske praktiske kompetencer, samt tilegnelse af teoretisk kundskab med bl.a. kunsthistorie, farvers metafysiske egenskaber, m.m. Sideløbende har jeg været på mange kunstudstillinger og museer, hvor jeg har nærstuderet og analyseret kunst, herunder de kunstneriske metoder. Jeg har med stor glæde og taknemlighed været tilknyttet kunstneren Henrik Skorá, der fungerede som mentor i et meget lære – og udbyttelsesrigt forløb.

Undersøgende periode og fremadrettet malermæssig udtryk

Jeg har haft en naturlig og spændende tid, hvor jeg har været undersøgende på forskellige udtryk, teknikker, og stil i søgen efter at finde min egen personlige malermæssige stilart. Det har været sjovt, og det har afstedkommet forskellige maleriske udtryk, enkelte malerier kan ses “undersøgende periode”, en periode som jeg anser for værende afsluttet.

Jeg vil fremadrettet koncentrere mig om at male malerier, hvor det kunstnerisk udtryk tager udgangspunkt i livet og hvordan det kan fortolkes og perspektiveres. Jeg tilstræber at male et fuldent maleri af høj kvalitet, og det er for mig der, hvor beskueren berøres og beriges følelsesmæssig, der hvor maleriet i sit udtryk føles rigtigt – helt ind i hjertet på beskueren.

For at kunne opnå dette, har jeg udviklet en systematisk, stringent og meget virksom malermæssig metode med udgangspunkt i min intuition, som er bestemmende for, hvorledes maleriets titel skal fortolkes og perspektivers. Maleriets titel bliver først intuitivt meget nøje og minutiøst gennemarbejdet, og punkt for punkt nedskrives analysen af dette, og herefter inddrages de malertekniske metoder og principper i forhold til, hvordan maleriet skal males, og alt nedskrives som en samlet arbejdsplan. Denne metode bevirker, at intet er overladt til tilfældighederne, og jeg kan hermed fremvise et maleri, som i sit budskab, energi og fremtoning kan opleves som en fuldendt helhed – helt ind i hjertet på beskueren.