Min kunstneriske baggrund

Jeg har altid haft interessen for kunst, og jeg er uddannet som billedvæver, men interessen drejede over på kunstmaling, og jeg gennemførte en intens mangeårig udvikling af mine kunstneriske praktiske kompetencer, samt tilegnelse af teoretisk kundskab med bl.a. kunsthistorie, farvers metafysiske egenskaber, m.m. Sideløbende har jeg været på mange kunstudstillinger og museer, hvor jeg har nærstuderet og analyseret kunst, herunder de kunstneriske metoder.

Jeg har deltaget i kurser, og jeg har undervejs, med stor glæde og taknemlighed, været tilknyttet kunstneren Henrik Skorá, der fungerede som mentor i et meget lære – og udbyttelsesrigt forløb.

Igennem min kunstneriske udvikling er jeg blevet mig bevidst om, at et fuldendt maleri af høj kvalitet, er der, hvor beskueren berøres og beriges følelsesmæssigt. For at kunne opnå dette, har jeg udviklet en effektiv, solid og virksom malermæssig metode, hvor jeg primært anvender min intuition, som er bestemmende for, hvorledes maleriets titel skal fortolkes i sit budskab, energi, samt fremtoning i maleriet som helhed.

Jeg gennemarbejder intuitivt, meget nøje og minutiøst maleriets titel, punkt for punkt, og jeg inddrager de malertekniske principper og metoder til, hvordan maleriet helt ned i detaljen skal males. Min stringente og systematiske metode, nedskrives som en arbejdsplan for maleriets tilblivelse.

Intet overlades til tilfældighederne og jeg kan således fremvise et fuldendt maleri, som positivt kan berører og berige beskueren følelsesmæssigt og sjæleligt.